top of page

På senare år har intresset för RGM ökat markant i Sverige tack vare forskning vid Karolinska Institutet, Stockholm Stroke förening (SLSF) och Stockholms sjukhem. Den1 januari 2010 påbörjades dessutom omfattande vetenskaplig forskning om effekterna av RGM på tillfrisknandet efter en stroke. Publicering av denna forskning, som genomfördes som en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprogram ledd av prof. dr. Michael Nilsson vid Göteborgs universitet, publicerades i juni 2017 i Stroke. Sammanfattningen av den publikationen hittar du här , hela publikationen hittar du genom att klicka på bilden:

SIDA UNDER UPPBYGGNAD

bottom of page