top of page

Vill du bli medlem i vår ideella förening?

Registrera dig nedan och få 

lösenordet till medlemssidorna.

Föreningsavgiften är 200:- per år.

Registrering

Redan medlem?
 

Vill du bli en RGM-ledare?
 

Grundkurskurs i Februari

bottom of page