top of page

Resultat

Det finns inga kända negativa effekter av RGM-metoden. Det finns dock många positiva effekter. I vilken utsträckning man upplever dessa positiva effekter skiljer sig från person till person och beror på olika faktorer, såsom ålder, motivation, hälsa och hur ofta man tränar. Förbättringar märks hos barn, vuxna och äldre, hos sjuka och friska.

 

De möjliga effekterna av RGM:

 

 • förbättring av koncentrationen;

 • förbättra samordningen;

 • förbättring av motoriska färdigheter;

 • en förbättrad kroppsbalans;

 • förbättra förmågan med dubbla uppgifter

 • förbättra tankehastigheten och kognitiva förändringar

 • förbättra tal-, läs- och inlärningsförmåga;

 • förbättra sociala färdigheter;

 • ökat självförtroende;

 • ett förbättrat humör, det gör människor glada;

 • ökad energinivå

 • .

Nedan är en bild av en hjärna som inte hör någon musik och en hjärna som hör musik. Du kan se att hjärnan är mycket mer aktiv när musik spelas!

hjärna musik.JPG
bottom of page