top of page

OM RGM

OM RGM

Ronnie Gardiner Method utvecklades av den amerikanske jazztrummisen Ronnie Gardiner på åttiotalet. Han ville utveckla en metod som skulle kunna användas för att hjälpa barn i deras musikaliska och motoriska utveckling. Det visade sig dock snart att metoden var mycket lämplig att använda för personer med störningar i centrala nervsystemet (t ex stroke, Parkinsons sjukdom, MS och demenssjukdomar). I Sverige (där Ronnie Gardiner har bott och varit verksam i 50 år) började han utbilda sjukgymnaster, logopeder, musikterapeuter och grundskollärare till ledare 1993. Sedan dess har metoden använts på sjukhus, rehabiliteringscenter, mottagningar och skolor. Trots sin höga ålder (han är född 1932) reser Ronnie mycket för att utbilda nya ledare i andra länder. Förutom i Sverige har RGM hittills använts i Nederländerna, Tyskland, Finland, Norge, England, Israel, Ungern och Nya Zeeland. Spanien, Portugal och Kanada är på gång att ha sina första kurser. Obs: Till en början kallades metoden RGRM. 2013 ändrades namnet till RGM

RGM använder lekfullt rytm, musik, rörelse, tal, hörsel, syn och känsla. Under övningen läser deltagaren symbolerna och "översätter" dem till motsvarande rörelse, som utförs till rytmisk musik. Färgen på en symbol anger om rörelsen ska utföras med höger, vänster eller med båda sidor. RGM-ledaren använder symbolerna för att komponera övningar (choreoscores), skräddarsydda för en målgrupp och till musik som passar denna målgrupp. När man utför rörelsen som är förknippad med en specifik symbol uttalar man också namnet på denna symbol. Detta aktiverar många olika hjärnområdena samtidigt. Det kan låta krångligt, men övningarna byggs upp successivt över tid och anpassas efter gruppens (eller individens) nivå. RGM kan anpassas till (nästan) alla nivåer, från mycket enkla till mycket komplexa övningar, beroende på vad målgruppen klarar av. Musiken anpassas också (så gott som möjligt) efter deltagarnas smak och ett tempo (BPM) väljs som passar målgruppen.

Ronnie Skärmklipp.JPG

OM RGM

Under övningarna läser deltagarna symboler (visuell cortex) som översätts till en rörelse (prefrontal cortex och båda tinningloberna), rörelser alterneras (motorisk cortex, vänster och höger), ord uttalas samtidigt (språk- /talcentrum i vänster hjärnhalva) och lyssnas på - och ställs in på - musik (inklusive hörselbarken, limbiska systemet och lillhjärnan), många olika hjärnområden aktiveras samtidigt. Detta säkerställer konstruktion av nya och förstärkning av befintliga neurala nätverk och för fler/bättre kopplingar i corpus callosum (hjärnbalken). När allt kommer omkring, “neurones that fire together, wire together”, dvs. nervceller som aktiveras tillsammans förstärker sin kontakt.

Historien om Ronnie Gardiner: Jazztrummis och skapare av Ronnie Gardiner Method

Ronnie är en framgångsrik jazztrummis, han spelade med bland andra Charlie Norman, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan och Benny Carter.
En personlig tragedi 1980 fick Ronnie att bestämma sig för att använda sin talang på ett annat sätt, ett sätt som kunde hjälpa andra. Under en period på 13 år skapade och utvecklade han sin träningsmetod genom mycket forskning och samtal med experter från neurovetenskapens värld.

Trots sin höga ålder (han föddes 1932) reser Ronnie fortfarande mycket för att utbilda nya RGM-utövare och hålla workshops och föreläsningar. Dessutom uppträder han ofta i Sverige med sin egen Ronnie Gardiner-kvartett och blir regelbundet tillfrågad om att spela med i en mängd andra jazzband.

Ronnie på Tellus Stockholm

oktober 2021

RGM I SVERIGE

Föreningen har som ändamål att samla personer som arbetar enligt RGM-metoden och att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte där föreningens intressen tillvaratas samt med särskild målsättning att sprida kunskap om metoden genom föreläsningar och kurser. Föreningen ska också representera Sverige i internationella RGM-sammanhang.

-I september i år, samlades medlemmarna i vår förening för den allra första medlemsdagen. Målet är att träffas och byta erfarenheter, diskutera föreningens möjligheter och utmaningar framöver. En väldigt lyckad, inspirerande och rolig medlemsdag med intressanta föreläsningar och mycket musik. Ronnies trio spelade och många av våra medlemmar tog chansen att sjunga med bandet!

-Nu är det dags för RGM Sveriges andra årsmöte! Detta kommer att ske lördagen den 21 oktober kl 10.00-12.00 digitalt via Zoom

Vill du bli medlem?

bottom of page